top of page
ค้นหา

COVID 19

อัปเดตเมื่อ 1 พ.ค. 2566

COACHING for FACING COVID 19


COVID 19 ทำให้ชีวิตประจำวันของเราหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมตนเองเพื่อเผชิญกับVirusในแต่ละวัน จนอาจสร้างความกังวลบ้าง การตื่นเต้นติดตามข่าวราวกับหนังซีรี่บ้าง ในช่วงเวลานี้... จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปรกติ

ความไม่ปรกติ ไม่เหมือนทุกๆวัน สามารถช่วยท่านสร้างเสริมกิจกรรม หรือมีแนวคิดใหม่ๆอะไรบ้าง.......?
ตัวอย่างคำถาม ทบทวนการโค้ชด้วย GROW Model

To continue, please Click >>
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page